Вентилируеми системи ETEM

Vario

ETEM съвместно с водещия немски производител на фасадна керамика Agrob Buchtal разработи вентилируема система за монтиране на керамични плочки от серията kera Twin® с дебелина 15 и 18 мм. системата Vario се отличава от досега съществуващите решения с наличието на основен носещ профил, чиято форма позволява да се фиксира точно фугата между две съседни плочки.
Bravo

Системата Bravo е предназначена за монтиране на композитни материали и ламарина, използвайки най-успешния принцип на окачените панели. Оригинална разработка на ЕТЕМ е съчетаването на основните носещи профили и L-образни монтажни конзоли. Над 30 различни вида монтажни конзоли с дължина от 40 до 300 мм, осигуряват нивелирането на фасадния материал, преодолявайки неравностите на строителната основа.Forte

Вентилируемата фасадна системата Forte е предназначена за монтирането на тежки фасадни материали – камък, мрамор с дебелина над 20 мм. Профилите и аксесоарите са проектирани да поемат екстремални натоварвания предизвикани от теглото на фасадните материали – до 80 кг/м2. Системата Forte е проектирана съгласно EIS (ETEMINTEGRATED SOLUTION). EIS е продукт включващ система от процедури, чиято цел е да гарантира на клиента най-висока сигурност на използваната архитектурна система.
Системата Forte е създадена съобразно водещите стандарти (UNI 7959, DIN 18516) и Европейски норми, възприети от ETEM.

Respect

Вентилируемата фасадна система умело експлоатира принципа на естествената вентилация, при който по-студения въздух от долните етажи на сградата се придвижват нагоре, като по този начин се постига охлаждане на фасадния материал (PV).

Вентилируема фасадна система Respect позволява оптималното използване на капацитета на фотоволтаичния панел. Базирайки се на принципа на естествената вентилация системата Respect дава възможност за охлаждане на фотоволтаичния панел, като същевременно гарантира сигурното му и бързо монтиране.Forte "undercut" анкери

Вентилируемата фасадна системата Forte е предназначена за монтирането на тежки фасадни материали – камък, мрамор, гранит с дебелина над 20 мм. Профилите и аксесоарите са проектирани да поемат екстремални натоварва ния предизвикани от теглото на фасадните материали – до 90 кг/м2.

Вентилируемата фасадна системата Forte използва крепежни анкери на во дещите фирми FISCHER и KEIL за осигуряване на връзката между фасадния материал и основните носещи профили на системата.
Уникалната ‘undercut’ технология на разпробиване и монтиране на анкера от задната (невидима) част на фасадния материал позволява:
• Използване на фасадни материали с дебелина по-малка от 30 мм
• 50% по-голяма товароносимост в сравнение със стандартните методи на
фиксиране на тежки фасадни материали (мрамор, гранит)
• До 73% се намаляват вътрешните напрежения в панела


Design by WebDesignVarna.net