Соларни системи от Schüco

Топлоизолирана фасада и отваряеми елементи с ProSol TF

Свобода в дизайна за престижна архитектура.
Прозрачният модул Schüco ProSol TF за фасади предлага креативен и мобилен дизайн за топлоизолирани фасади и прозорци. Модулът комбинира атрактивния дизайн с добива на енергия и свързва вътрешната и външната среда чрез големите си прозрачни пространства. Може да се постави във всички компоненти на топлоизолираните фасади и прозорци като непрозрачно остъкление в областта на брюстунгите и като полупрозрачен стъклопакет в сградната обвивка. За разлика от тези стандартни модули, Schüco предлага свобода при модулите в различните проекти. Възможни са размери до 2,20 х 2,60 m. Посредством лазер се определя процента на прозрачност, възможни са от 10% до 20% прозрачност на модулите.
Факти:
• Интегрирани в сградата и многофункционални: топлоизолация, защита от атмосферни влияния, слънцезащита, шумозащита, и защита от прозрачност и любопитни погледи
• Енергийна ефективност и дизайн: чрез соларна енергия и индивидуални фасадни конструкции
• Дизайн: върху фасадата са възможни различни цветовете и повърхностни структури
• Прозрачност: чрез лазер могат да бъдат създадени модели с различен процент на прозрачност


Студена фасада с ProSol TF

Енергийна ефективност при саниране и ново строителство.
Фасадният модул Schüco ProSol TF в непрозрачния си вариант представлява едно атрактивно и не много скъпо решение в студена фасада при новото строителство и енергийното саниране. Чрез стандартизираната конструкция може да се достигне до максимално надежден дизайн и енергийно ефективно строителство.
Фасадният модул Schüco ProSol TF като свързващо стъкло е едно ефективно решение за интеграция на тънкослойната технология в непрозрачни фасадни участъци. Системата предлага оптимална интерфейсна връзка между елементите на фасадата и PV модулите.
Съществуващата фасада може да бъде реновирана по-евтино от класическите начини за реновиране.
Факти:
• Ново строителство и саниране: идеални за соларното използване на големи непрозрачни площи
• Тънкослойна технология: системата има много висок специфичен добив за kWp чрез ефективно използване на слънчевите лъчи и малка зависимост от външната температура
• Надежден дизайн и енегрийно ефективно строителство: стандартизирана конструкция
• Повишаване на стойността на имота: подобряване на енергийния и CO2 баланс както и на икономиката


Наколонена фасада с ProSol TF – Schüco FSC 3000

Соларен добив и максимална възвръщаемост
Фасадният модул Schüco ProSol TF успява да доведе до соларен добив и максимална възвръщаемост чрез приложението му в наклонена фасада – с малка инвестиция досега неизползваемите затворени фасади на халета, чрез соларно оборудвана стандартна конструкция могат да доведат до рентабилно възвръщане на разходите до 7% , без да се нарушава структурата на сградата.
Новоразработената система на наклонена фасада се монтира на две ключови места на съществуващата сграда, захваща се на базовите точки чрез носеща конструкция директно за структурата на сградата. Чрез редуциране на монтажните компоненти се гарантира бърз и лесен монтаж.
Енергийният баланс може да бъде подобрен за много кратко време чрез тази модулна система.
Факти:
• Модулност на системата
• Подобряване на енергийния баланс
• Минимални интервенции в структурата на сградата.
• Бърз и лесен монтаж


Слънцезащита с ProSol TF – Schüco ALB 550

Слънцезащита Schüco ALB 550 с ProSol TF
Schüco ALB 550 с ProSol TF се при- лага като естетически слънцезащитен елемент в новото строителство и при саниране на фасади. Под формата на неподвижни голямоформатни ламели те могат да бъдат монтирани на съществуващи и конвенционални фасади.
Голямоформатните ламели изпълняват едновременно няколк функции:
освен като слънцезащита, допринасят за добива на енергия и служат за елемент от дизайна на сградата.
Чрез индивидуално обработване с лазер на модула той става част от дизайна на сградата. Модулите могат да са както непрозрачни, така и с различен процент на прозрачност

Факти:
• Голямоформатни ламели за интеграция във фасадата
• Полупрозрачност
• Дизайн чрез лазер
• Модулен принцип със сглобяеми системни компоненти


Design by WebDesignVarna.net