Прозоречни системи ETEM - PVC

Q 60 - PVC система

PVC система Q60, притежава класически дизайн и отлични физико-технологични показатели. Тя е в съответствие с основната линия при алуминиевите серии-висококачествени решения, насочени към компаниите търсещи сигурен продукт.
Четирите камери и монтажната ширина от 60 мм осигуряват много добра топло и шумоизолация на профилите, която комбинирана с подходящи стъклопакети формира продукт с отлични изолационни качества.

Системата Q60 е с 3 мм дебелина на стените, което я причислява към клас „А”–най-високия при PVC профилите.


Q 72 - PVC система

PVC система Q72, притежава класически дизайн и отлични физико-технологични показатели. Тя е в съответствие с основната линия при алуминиевите серии-висококачествени решения, насочени към компаниите търсещи сигурен продукт.
Пет камери и монтажната ширина от 72 мм осигуряват много добра топло и шумоизолация на профилите, която комбинирана с подходящи стъклопакети формира продукт с отлични изолационни качества.

Системата Q72 е с 3 мм дебелина на стените, което я причислява към клас „А”–най-високия при PVC профилите.

Прозоречни системи Schuco - PVC

Corona SI 82+ / Corona SI 82

Системата за прозорци Corona SI 82+ е снабдена с три равнини на уплътняване и патентована технология за свързващ, усилващ алуминиев профил. Ето защо, тя е особено подходяща за приложение при нискоенергийни прозорци и пасивни къщи.

Характеристики и предимства
• Строителна широчина – 82mm
• Минимални видими широчини от 120 mm за стандартната комбинация профили
• Подобрена устойчивост и защита срещу взлом, посредством по-голямата строителна широчина
• 8-камерна (6-камерна при Corona SI 82) профилна система с оптимални топло- изолационни показатели
• Високи статически параметри, постигнати чрез иновационната патентована технология на свързващ алуминиев профил
• Конструктивна интелигентност: стоманена и изолирана без пяна рамкова концепция, предотвратяваща образуването на топлинни мостове с възможност за рециклиране.
• Елегантен външен контур на крилото със стилна геоме- трия, изпълнена в четвърт разместена полузаоблена оптика

Corona SI 82+ - графика на изотермите
Технически параметри система Corona SI 82+:
Системно изпитване: ift-Rosenheim
Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207 клас 4
Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208 9А и нагоре
Група на рамката според DIN 18055 група С
Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2 Uf = 0,75 – 0,98 W/(m2K)
Шумоизолация според DIN EN 20140 до клас на шумоизолация SSK 4
Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630 WK 2

Технически параметри система Corona SI 82:

Системно изпитване: ift-Rosenheim
Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207 клас 4
Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208 9А и нагоре
Група на рамката според DIN 18055 група С
Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2 Uf = 1,1 W/m2K
Шумоизолация според DIN EN 20140 до клас на шумоизолация SSK 4
Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630 WK 2
• Сребристосиви уплътнения при белите профили
• В зависимост от профилната комбинация и стъклопакета се постига общ коефициент на прозореца от Uw = 0,8 W/ m2K (съответно 0,9 W/m2K при Corona SI 82)
• 80% повече относителна площ от стъкло /максимален достъп на светлина/ при приложение на Corona SI 82+, запазва се нивото на топлоизолация в сравнение със стандартните прозорциCorona CT 70 AS Cava, Rondo, Classic

Системата Corona CT 70 е 5-камерна система с гумено уплътнение. Тя съчетава отлични топлоизолационни показатели с минимални видими ширини на профилите и три уникални варианта на външния контур на крилото. Правилно подбраните стоманени профили в рамката и крилото гарантират висока степен на устойчивост и дълготрайност на прозореца. Конструкцията и използваните материали допринасят за качествената шумоизолация. Двете степени на уплътняване са надеждна преграда срещу въздушното течение.
Характеристики и предимства
• Строителна широчина – 70 mm
• Минимални видими широчини от 120 mm за стандартната комбинация профили
• Иновативно геометрично оформление на полускосено крило (вдлъбната форма)
• Стилни варианти за саниране на сгради чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
• Оптимално съотношение между топлоизолация и устойчивост
• Модерни сребристосиви ЕPDM уплътнения за белите профи- ли, черни ЕPDM – уплътнения за фолираните профили
• В зависимост от профилната комбинация и стъклопакет с коефициент Ug = 1,1 W/m2K се постига общ коефициент на прозореца Uw = 1,3 W/m2K
• В зависимост от профилната комбинация и стъклопакета е възможен клас на шумоизолация-SSK5


Corona CT 70 AS Plus

Пластмасовите системи с външна алуминиева капачка печелят със своята стойностна оптика и отговарят на най-висо ките архитектурни изисквания. Изключителното им предимство е във възможността за постигане на хармонична цялостна оптика при фасади на смесени жилищни и офисни сгради, при които се използват както алуминиеви така и пластмасови профили.
Характеристики и предимства:
• Строителна широчина – 73,5 mm
• Геометрия на крилото: полуразместен контур(Cava), четвърт разместен контур(Rondo) и разместен в равнините контур (Classic)
• Висока устойчивост и дълговечност на алуминиевата капачка, тъй като тя е устойчива на атмосферните влияния
• Лесна поддръжка на вътрешните пластмасови повърхности
• Възможен избор на уплътнения в сребристосив или черен цвят
• Възможна комбинация с конструкциите за зимни градини на Schüco WA 60 и WI 60 и фасадните конструкции FW 50+ и FW 60+
• Могат да бъдат реализирани всички RAL и елоксирани цветове.Corona CT 70 MD

Системата Corona CT 70 с допълнително средно гумено уплътнение е базирана на основата на 5-камерени пластмасови профили с високи изисквания към частта плътност и уплътнение. Системата гарантира отлични топлоизолационни свойства при минимални видими ширини.
Характеристики и предимства
• Строителна широчина – 70 mm
• Геометрия на крилото: полуразместен контур(Cava), четвърт разместен контур(Rondo) и разместен в равнините контур(Classic)
• Иновативно геометрично оформление на полускосено крило /вдлъбната форма/
• Tесните видими ширини от 120 mm при стандартната профилна комбинация подчертават елегантната оптика
• Стилни варианти за реновиране на сгради чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
• Модерни сребристосиви ЕPDM–уплътнения за белите профили
• Доставка на фолирани профили с черни ЕPDM– уплътнения, със съответствуваща оптика съобразени с общия дизайн
• Стъклопакети до 48 mm дебелина, за използване на високостойностни шумо- и топлоизолирани стъкла


Corona AS 60

Системата Corona AS 60 отговаря на всички съвременни изисквания за пластмасови прозорци. Благодарение на строителна широчина от 60 mm и двете гумени уплътнения се постигат отлични стойности на топлопреминаване при минимална видима ширина на профила.Corona AS 60 намира приложение, както в новото строителство, така и при ремонт и саниране на сгради. И в двата случая системата е първокласно решение, но Corona AS 60 е осо- бено подходяща при обектово строителство.
Характеристики и предимства
• Строителна широчина на касата и пфостена /вертика- лен делител/ – 60 mm
• Минимални видими широчини от 120 mm за стандартната комбинация профили
• 3-камерна конструкция и клас 4 на шумоизолация
• Равнинен, разместен и вън- шен контур на крилото
• По-голяма относителна площ стъкло спрямо рамковата част
• Производствено положени черни уплътнения
• Допълнителен основен асор- тимент профили с модерно сребристосиво уплътнение
• Съвместима с цветовата концепция за пластмасовите системи CoronaVentoterm

Schüco VentoTherm Това е една интегрирана в прозореца система за отвеждане и приток на въздух с въздушен филтър, рекуперация (възвръщане) с топлинно възтановяване и сензорно управление.

Характеристики и предимства:
• Малка строителна височина: спрямо прозорец без Schüco VentoTherm са необходими допълнителни 50 mm височи- на за монтаж. С това се гарантира оптимално навлизане на светлина
• Schüco VentoTherm хармонич- но се вписва в оформлението на стената и прозореца
• Идеално приложение при ремонт
• Съвместим с профилните системи от сериите Schüco Corona CT 70 und SI 82 / SI 82+
• Лесен и бърз монтаж чрез обтегачи и щепселно съединение
• Лесен и бърз монтаж на вътрешния корпус чрез стенни държачи
• До 35% икономия на енергия чрез степен на затопляне до 45%
• Намаляване на енергийни загуби чрез управление съо- бразено с нуждите
• Голямо удобство на обслуж- ване чрез интегрирани VOC / CO2-сензори
• Навлизането на чист въздух, включително филтърът F7 отговарят на DIN EN 779
• Управлението на Schüco VentoTherm се извършва през интегриран в рамката, интуитивно обслужваем шалтер с показание за работното състояние чрез интегрирани LED
• Schüco VentoTherm захранва удобно помещението, съответно цялата сграда с приятно затоплен пресен въздух
• Въпреки затворени прозорци се осигурява постоянен възду- шен обмен
• Интегрирано управление със затваряща клапа. Затваря, съответно отваря напълно автоматично зоната за входящ и изходящ въздух при изключване/включване на уреда. При спиране на тока или колебания клапите се затварят автоматично.
• Запазени са всички функции на затворен прозорец, напри- мер по отношение на защита срещу взлом и шум
• Въз основа на тихата работа на уреда: ≤ 26 dB (A) на първа степен, Schüco VentoTherm е подходящ и за спални поме- щенияГрижа за дограмата

Kакво трябва да знаем за конденза и правилната поддръжка на пвц дограмата?

Поддръжка на ПВЦ дограмата

 • Предпазното защитно фолио на профилите трябва да се свали веднага след завършване на довършителните строително-монтажни работи.

         Много срещана грешка след монтиране на ПВЦ дограма е да не се премахне защитното фолио с месеци. През това време то може да прегори от слънчевите лъчи за външната страна, като по този начин, неговото премахване става изключително трудно и има риск част от него да остане на дограмата. Друг пример е когато в помещението се пуши и предпазното фолиото не е отстранено. Това води до разлика в цвета на PVC профила от откритата част и частта, покрита с фолио. На профилите, изрично се посочва, че максималният период за премахване на защитното фолио е 3 месеца. За отстраняване на защитното фолио НЕ използвайте режещи инструменти, като ножове, шпакли, игли и други остри инструменти. Намокрете с хладка вода лепенката и внимателно я премахнете, като използване мека кърпа за почистване на водата.

 • Поне два пъти в годината третирайте със специална смазка или масло за шевни машинни механизмите за отваряне и затваряне на ПВЦ дограмата, т.нар. обков. По този начин се намалява сухото триене и гарантирате по-дълъг живот на вашите прозорци.
 • След строително-монтажните работи, проверете внимателно всички части на обкова за наличие на пръски от вар, цимент, хоросан и подобни строителни материали. Ако има наличие на такива пръски ги отстранете, защото те могат да предизвикат функционални повреди в следствие блокиране на обкова.
 • Проверявайте един-два пъти годишно състоянието на гумените уплътнения, като обръщате специално внимание на уплътненията от външната страна, които са изложени на пряка слънчева светлина.
 • PVC профилите НЕ трябва да се третират с абразивни препарати, както и с шлифоващи средства. 

Използването им гарантира нараняване повърхността на дограмата, която никога няма да може да бъде възстановена до първоначалния й вид. Четете внимателно всички продукти, които ще използвате за почистване на дограмата. Леките замърсявания по повърхността на рамките могат да се почистват с топла вода. При силно замърсяване Ви препоръчваме специални почистващи средства за PVC дограма.

Причини за появата на конденз по вашата PVC дограма

Преди да започнете да си задавате въпроси свързани с влагата и нейната поява, е необходимо да се запознаете, къде и по какъв начин се появява:

 • Най-често при домакинска работа - гответе, пране и др.;
 • Ако сградата е ново строителство - често се наблюдава поява на влага при нови сгради със северно изложение;
 • Водни пари от баня, перално помещение и др.;
 • От дишането на човек или животни, както и при стайните растения (през нощта човек отделя средно около 400 г вода);
 • Вода и водни разтвори, използвани за почистване.


Къде най-често се появя влага в помещенията?

 • По прозорците в банята, кухнята и спалнята;
 • В ъглите и около тях;
 • На стената зад мебелите;
 • По подпрозоречните дъски.


По-високата влажност на въздуха е причината за появата на конденз по дограмата.

Ето защо ви препоръчваме да:

 • Проветрявате често помещенията, в които живеете;
 • Погрижете се за добрата външна изолация на жилището си;
 • Поставете топлоизолационен или слънцезащитен стъклопакет - постига се чрез използването на LowE(К) или ENERGY стъкла;
 • Консултирайте се със специалисти за поставяне на отоплителните уреди - ето ви два примера за добро и лошо разположение на отоплителното тяло:
фиг.1 неправилно поставяне на отоплителен уред фиг.2  правилно поставяне на отоплителен уредВажно е да се отбележи, че PVC прозорците не способстват за възникване на влага и съответно конденз в помещенията. Те променят условията за вентилация, топлообмен и микроклимат във вашето жилище и водят до промяна на старите методи за експлоатация.

Борба с конденза

Често след смяната на старата дограма с PVC такава, се появяват конденз и мъхъл, за които клиентите обвиняват “некачествената” нова дограма и фирмата, която я е монтирала и дори стигат до грешния извод, че “само дървената дограма не прави конденз”. Истината е съвсем друга.

За образуването на конденз са необходими две неща – влажен въздух и студена повърхност. Влажността на въздуха в помещенията се повишава от всичко, което отделя водни пари, като цветя, готвене, пране, хората в помещението и др. Когато влажният въздух достигне студени повърхности като външните стени, рамките на прозорците и техните стъкла, влагата в него кондензира по тях. 
                               
Старите дограми не уплътняват добре, в резултат на което се получава постоянно нежелано проветряване, при което влажният въздух напуска помещението, но заедно с него си отива и така ценната топлина. След подмяната на дограмата, помещението се “запечатва”, водните пари не могат да го напуснат, влажността на въздуха се повишава и се появява конденз по най-студените повърхности – най-често стени и стъклопакети. При новото строителство също се получава повишена влажност на въздуха, заради изпаряването на влагата, акумулирана в самите строителни материали, като този процес продължава около година.
     

За да решите проблема с образуването на конденз, в почти всички случаи са достатъчни:

 • редовно проветряване
 • стъклопакети с LowE (нискоемисийно) стъкло
 • външна топлоизолация


А ето и подробностите:
За да не допуснем конденз и мухъл, трябва да премахнем факторите, които ги пораждат: високата влажност на въздуха и студените повърхности.

Как да намалим влажността на въздуха?

- Проветрявайте редовно помещенията за по 5 минути, няколко пъти на ден. Това не само ще намали влажността на въздуха, но и ще го освежи. Не се притеснявайте от загуба на топлина в помещението – топлината, акумулирана във въздуха е значително по-малка от тази, акумулирана в мебелите, предметите и стените. Ако проветрявате при широко отворен прозорец, чрез създаване на течение за кратко време, температурата ще се възстанови много бързо. Избягвайте да държите леко открехнат прозореца за по-дълго време, продължителното навлизане на студен въздух ще охлади стените и мебелите и тогава температурата ще се възстанови по-бавно и съответно с по-голям разход на енергия;
- Избягвайте сушенето на дрехи в помещенията;
- Не проветрявайте мокри помещения (като например бани) чрез отваряне на вратите им. Вместо това използвайте вентилатори, монтирани на вентилационната шахта.;
При готвене използвайте абсорбатор, който да отвежда парата и миризмите навън;

- Преместете цветята извън стаите с конденз;
    
Как да намалим студените повърхности, с което да елиминираме конденза и да подобрим топлоизолацията и комфорта, същевременно намаляйки и разходите за отопление?

      Най-ефективните и лесни за изпълнение методи за избягване на конденза, освен проветряването, разбира се, са стъклопакетите с LowE-стъкло и термо-керамичните бои. Ако добавите и по-трудната за изпълнение външна топлоизолация, получавате завършено решение.Ето и подробния списък:
- Дограмата - съвременните многокамерни PVC профили притежават достатъчно нисък коефициент на топлопреминаване, което гарантира, че повърхностната температура на профила ще е достатъчно висока, за да няма конденз по самия профил. Ако сте се спрели на алуминиева, вместо PVC дограма, поръчайте такава с прекъснат термомост, но имайте в предвид, че PVC дограмата винаги предлага по-добра топлоизолация и защита от конденз;
- Стъклопакетите – ако те са изработени с обикновено стъкло, рискувате при висока влажност да се получи конденз по тях. Препоръчваме ви да поръчате стъклопакети с нискоемисионното LowE-стъкло. То има по-нисък коефициент на топлопреминаване, в резултат на което вътрешното стъкло остава по-топло с няколко градуса, избягва се конденза по него и се понижават разходите за отопление;
- Термо-керамични бои (“Термошилд”, “Термомакс” и др.) – съдържат микроскопични кухи кефамични сфери, които не провеждат топлината. Важно предимство на тези бои е, че решават проблема с конденза дори при непостоянен режим на отопление (виж по-долу), нещо, което външната топлоизолация не може да постигне. Боядисването отвътре на външните стени с термо-керамична боя подобрява топлоизолацията и повишава повърхностната температура на стената. При боядисването е хубаво освен вътрешната страна на външната стена, да се покрие и лента от около 10-20 см по вътрешните стени и тавани, граничещи с външната стена, защото студената външна стена и бетонните колони, намиращи се на ъгъла между стение образуват термомост към вътрешната стена и охлаждат част от нея.
- Топлоизолация – последните строителни норми изискват висока степен на топлоизолация на стените, но за съжаление повечето жилища са построени преди те да влязат в сила, а и някои строителни предприемачи, в стремежа си да спестят разходи, не изпълняват нормите докрай.

Ако външните ви стени не са добре изолирани, по тях ще се образува конденз. Най-добре е да комбинирате термокерамична боя отвътре с външна изолация. В дългосрочен план ще спестите от допълнителното намаление на разходите за отопление. Поставянето на външна изолация (не препоръчваме вътрешната поради редица недостатъци) ще повиши повърхностната температура на стените, с което ще елиминира конденза, ще намали разходите за отопление и ще подобри комфорта в помещението, защото ще намалеят температурните разлики в различните му части и усещането за “лъхане” на студ от стените.
- Режим на отопление – ако отоплявате помещението само за няколко часа на ден, дори при наличие на добра външна изолация, рискувате появата на конденз, тъй като краткото време, през което отоплението работи, често не е достатъчно за да се затоплят стените.. В този случай помагат термо-керамичните бои, разгледани по-горе;

 - Разположение на отоплителните уреди – позиционирането им на външната стена под прозорците затопля последните и съответно намалява вероятността за конденз. Недостатъците са увеличените топлозагуби през стената и това, че мястото невинаги е удобно за монтажа им. 
Design by WebDesignVarna.net